Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Pieszyce
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA PIESZYCE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Peup-platforma usług elektronicznych
Dane podstawowe
Kompetencje Gminy
Mapa
Spis Powszechny 2002r
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY
Raport o stanie Gminy Pieszyce-Sierpień 2010
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Strategia na lata 2007-2015
P R L
Studium
Studium - 2001
 Obsługa Organizacyjna Wyborów
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Archiwum
 OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc
Kontynuacja Programu XIII edycji ,,Stypendia Pomostowe"
Informacja o zasadach podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej
Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Archiwum
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
 PRZETARGI
Urząd Miejski
REFERAT OŚWIATY
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Archiwum-przetargi 2009
Archiwum-przetargi-2010
Archiwum-przetargi-2011
Osrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) dla uczniów szkół na terenie miasta Pieszyce w miesiącach wrzesień - grudzień 2012
Archiwum- przetargi 2012
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTY UNIJNE
Informacje ogólne
Środki pozyskane z UE w latach 2007-2013
 OFERTY PRACY
Oferta pracy na stanowisku sekretarki
Archiwum ofert
 URZĄD MIEJSKI w PIESZYCACH
Dane podstawowe
Regulamin Organizacyjny
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 RADA MIEJSKA
Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji
Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach VII kadencji
Przyjęcia interesantów
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2015
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
Porządek sesji Rady Miejskiej
Oświadczenia i apele Rady Miejskiej w Pieszycach
 SOŁECTWA
Sołtysi i Rady Sołeckie
 ŹRÓDŁA PRAWA
Źródła Prawa
 PRAWO MIEJSCOWE
Stanowienie Aktów Publicznych
Statut Gminy
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Budżet - informacje bieżące
 OBYWATEL W URZĘDZIE
Podstawowe prawa obywatela
Przyjmowanie spraw
Postępowanie w sprawach Skarg i Wniosków
Udostępnianie Informacji Publicznej
Udostępnianie Danych Osobowych
Obsługa osób niepełnosprawnych
Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie Dowodu Osobistego
Sprawy Meldunkowe
Działalność Gospodarcza
Podatki,opłaty i ulgi
Zezwolenie - psy rasy uznanej za agresywną
Informacje Wyborcze
Integracja z Unią Europejską
Polska Klasyfikacja Działalności
Ustawa o opłacie skarbowej
Referat Oświaty
 OBRONA CYWILNA
Szkolenie ludności
Informacje
 OCHRONA ŚRODOWISKA
Regulamin utrzymania czystości i porządku
Obwieszczenia
Decyzje środowiskowe
Odpady Niebezpieczne
Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami 2004-2006
RAPORT ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Decyzja
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIESZYCE
Obwieszczenie stron - budowa stawu
 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wypis/wyrys z planu miejscowego/studium
Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego
Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej i szkoły podstawowej
Plan miejscowy - rejon osiedla Potoczek-Kuźnica
Plan miejscowy - dla działki nr 69 i 70/4 obręb Środkowe
Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej
Plan miejscowy - Pieszyce Centrum
Plan miejscowy - rejon góry Zamecznej i Grodzisko
Plan miejscowy - rejon pętli autobusowej w Kamionkach
Plan miejscowy - rejon szpitala onkologicznego
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Srodkowe-Dorotka-Piskorzow Gorny
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Górne, Stadion, Południe
Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce - 2014
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 MAJĄTEK PUBLICZNY
Majątek
Pomoc Publiczna
 KONTROLE W URZĘDZIE
RIO-2004
RIO-2008
RIO-2012
 PROWADZONE REJESTRY
Archiwum Zakładowe
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRALNY REJESTR UMÓW
2005r
2006r
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
2011r.
2012r.
2013r
2014r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2002r.
2003r
2004r
2005r
Zakończenie kadencji 2002-2006
2006r
2007r
2007r.
2008r.
2009r
Zakończenie kadencji 2006-2010
2010r
2011r.
2012r.
2013r.
Zakończenie kadencji 2010-2014
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Wykaz Organizacji Pozarządowych
Oferty
Program po konsultacjach
Projekt Programu Współpracy na rok 2012
Formularz konsultacji
Sprawozdanie
 GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (Jednostka zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013r)
Szkoły i Przedszkola
Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
Samodzielny Publiczny ZOZ ,, Przychodnia Miejska
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej
 OBSŁUGA BIULETYNU
Podstawa prawna
Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie BIP
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Logowanie
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

 
 
 
 
 

 

UWAGA !

 W przypadku kłopotów z przeglądaniem dokumentów zapraszamy

do Działu - Pliki do pobrania